Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1641 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1642 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1643 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1644 Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chip điện tử) cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý (VCQL) thành phố Đà Nẵng qua đường bưu điện 3 Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ Chi tiết
1645 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1646 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
1647 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1648 Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND thành phố hoặc Ban Quản lý 4 Đầu tư Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1649 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1650 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1651 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 2 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1652 Giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến 2 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1653 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1654 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học (CĐHH) 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1655 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học (CĐHH) 2 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1656 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện 4 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết
1657 Giải quyết trợ cấp con đẻ của người bị nhiễm chất độc hoá học (CĐHH) 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1658 Giải quyết trợ cấp con đẻ của người bị nhiễm chất độc hoá học (CĐHH) 2 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1659 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1660 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21719580