Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1661 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 3 Bồi thường nhà nước UBND phường xã Chi tiết
1662 Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc thành phố và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1663 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai Chi tiết
1664 Giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
1665 Giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1666 Hiệp y khen thưởng 4 Tổ chức cán bộ, Thi đua khen thưởng Chi tiết
1667 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1668 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
1669 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1670 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp 2 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1671 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1672 Hỗ trợ dự án liên kết 4 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1673 Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 2 Du lịch Sở Du lịch Chi tiết
1674 Hỗ trợ kinh phí cho sinh viên/nhóm sinh viên nghiên cứu, hoàn thiện đề tài lọt vào vòng chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1675 Hỗ trợ kinh phí tham gia cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1676 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá 3 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
1677 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 4 Lao động - tiền lương - bhxh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1678 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1679 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 2 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1680 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước 3 Dược Sở Y tế Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18428064