Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1701 Khen thưởng đối ngoại 4 Thi đua khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Chi tiết
1702 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP Đà Nẵng Chi tiết
1703 Kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP Đà Nẵng Chi tiết
1704 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu 4 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1705 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản 4 Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1706 Lấy ý kiến của các sở: Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh 4 Phát triển Đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
1707 Lấy ý kiến về đăng ký thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1708 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
1709 Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh) 4 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1710 Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một thành phố) 4 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1711 Mua quyển hóa đơn 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1712 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Chi tiết
1713 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
1714 Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng 4 Lâm nghiệp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Chi tiết
1715 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý 4 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1716 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý 4 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1717 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Chi tiết
1718 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên 4 Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm Chi tiết
1719 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức 4 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1720 Phục hồi danh dự (UBND quận/huyện) 4 Bồi thường nhà nước UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18423572