Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1721 Phục hồi danh dự (UBND quận/huyện) 4 Bồi thường nhà nước UBND quận huyện Chi tiết
1722 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP Đà Nẵng Chi tiết
1723 Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc 4 Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Sở Nội vụ Chi tiết
1724 Quyết định bán tài sản công (Cơ sở hoạt động sự nghiệp và công trình, vật kiến trúc khác; Xe ô tô, tàu, ca nô, xuồng máy) 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1725 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý 3 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
1726 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 3 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
1727 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1728 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1729 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1730 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1731 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1732 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1733 Quyết định tiếp nhận người vào cai nghiện, chữa trị tự nguyện tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng 4 Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1734 Quyết định tiêu huỷ tài sản công 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1735 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1736 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (tài sản công là xe ô tô, tàu, ca nô, xuồng máy; tài sản công có nguyên giá trên 02 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản) 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1737 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc 4 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1738 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1739 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1740 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18425220