Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1741 Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
1742 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1743 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 3 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
1744 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
1745 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 4 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết
1746 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1747 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1748 Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu/ Hồ sơ yêu cầu/Hồ sơ mời quan tâm 3 Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1749 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác 4 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1750 Thẩm định thiết kế kỹ thuật 2 Quy hoạch và xây dựng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
1751 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án do do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc đơn vị trực thuộc Sở làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng 3 Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1752 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
1753 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1754 Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1755 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1756 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp thành phố 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1757 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 3 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
1758 Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1759 Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định 4 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1760 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18423718