Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1801 Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết
1802 Thủ tục đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng) 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết
1803 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (UBND quận/huyện) 4 Gia đình UBND quận huyện Chi tiết
1804 Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
1805 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1806 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1807 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1808 Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1809 Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1810 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1811 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (UBND Quận huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1812 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1813 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1814 Thủ tục giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ (UBND Quận Huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1815 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1816 Thủ tục giải quyết hồ sơ chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1817 Thủ tục giải quyết hồ sơ chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1818 Thủ tục giải quyết hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1819 Thủ tục giải quyết hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1820 Thủ tục Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18427477