Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1861 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 4 Văn hóa cơ sở UBND phường xã Chi tiết
1862 Xóa đăng ký hành nghề công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1863 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước 2 Đăng ký phương tiện thủy nội địa và phương tiện vui chơi giải trí dưới nước Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1864 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2 Đăng ký phương tiện thủy nội địa và phương tiện vui chơi giải trí dưới nước Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1865 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (UBND quận/huyện) 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
1866 Ý kiến đối với cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho đài truyền thanh không dây 4 Bưu chính viễn thông Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

15196547