Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1901 Thủ tục xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu 4 Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm Chi tiết
1902 Trả lại Giấy phép nhận chìm 4 Biển và hải đảo Chi cục Biển và Hải đảo Chi tiết
1903 Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1904 Trả lại khu vực biển 4 Biển và hải đảo Chi cục Biển và Hải đảo Chi tiết
1905 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội 2 Phòng, chống thiên tai UBND phường xã Chi tiết
1906 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 2 Khoa học, Công nghệ và Môi trường UBND phường xã Chi tiết
1907 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1908 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông 2 Thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1909 Xóa đăng ký hành nghề công chứng và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1910 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước 2 Đăng ký phương tiện thủy nội địa và phương tiện vui chơi giải trí dưới nước Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1911 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2 Đăng ký phương tiện thủy nội địa và phương tiện vui chơi giải trí dưới nước Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1912 Yêu cầu trợ giúp pháp lý 4 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42435429