Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1941 Tiếp nhận Công bố tiêu chuẩn cơ sở sản xuất giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
1942 Trả lại giấy phép nhận chìm 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1943 Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1944 Trả lại khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1945 Trả lại khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
1946 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1947 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1948 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1949 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông 1 Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1950 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước 2 Đăng ký phương tiện thủy nội địa và phương tiện vui chơi giải trí dưới nước Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1951 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2 Đăng ký phương tiện thủy nội địa và phương tiện vui chơi giải trí dưới nước Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

34707570