Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
181 Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 4 Đấu thầu Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
182 Cấp ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG nội dung chứng chỉ NĂNG LỰC hoạt động xây dựng hạng II, III 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
183 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
184 GIA HẠN chứng chỉ NĂNG LỰC hoạt động xây dựng hạng II, III 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
185 Mua hóa đơn lẻ 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
186 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
187 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 4 Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
188 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 4 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
189 Chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật của tác giả là người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến 4 Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
190 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở 4 Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
191 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ (công trình cấp III, cấp IV) 4 Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
192 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 4 Lưu thông hàng hóa trong nước UBND quận huyện Chi tiết
193 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền 4 Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
194 Cấp chứng chỉ hành nghề KIẾN TRÚC 4 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Sở Xây dựng Chi tiết
195 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế chi tiết và dự toán dự án ứng dụng CNTT 4 Công nghệ thông tin, điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
196 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của thành phố 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
197 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 4 Lưu thông hàng hóa trong nước UBND quận huyện Chi tiết
198 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 4 Đất đai UBND quận huyện Chi tiết
199 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê 4 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
200 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) 4 Thú y Chi cục Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng Chi tiết
201 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
202 Đăng ký cấp giấy phép thi công chỉnh trang, gia cố vỉa hè, hạ bó vỉa hè 4 Lĩnh vực khác (Bộ Giao thông vận tải) UBND quận huyện Chi tiết
203 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 3 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
204 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
205 Thủ tục thẩm định, phê duyệt NHIỆM VỤ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình KHÔNG theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố 4 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Sở Xây dựng Chi tiết
206 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 4 Môi trường Chi cục Bảo vệ Môi trường Chi tiết
207 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 4 Lữ hành Sở Du lịch Chi tiết
208 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 4 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
209 Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
210 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 4 Giáo dục trung học UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60007252