Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
501 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh 4 Xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
502 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 4 Hộ tịch - Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Chi tiết
503 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng/Thiết kế cơ sở công trình viễn thông 4 Thẩm định chương trình, dự án, công trình, hạng mục thông tin và truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
504 Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật (công trình thiết kế ba bước) hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (công trình thiết kế hai bước) chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 4 Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
505 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
506 Thẩm định tài liệu hết giá trị (Sở Nội vụ) 4 Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Sở Nội vụ Chi tiết
507 Thẩm định, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành nông nghiệp và PTNT 4 Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
508 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 4 Thẩm định chương trình, dự án, công trình, hạng mục thông tin và truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
509 Thành lập hội 4 Quản lý hội Sở Nội Vụ Chi tiết
510 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
511 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp 4 Quản lý Cạnh tranh Sở Công Thương Chi tiết
512 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
513 Thu hồi giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
514 Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
515 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
516 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
517 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản thừa kế mà di sản là động sản 3 Chứng thực UBND quận huyện Chi tiết
518 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (UBND quận/huyện) 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
519 Thủ tục xác nhận hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
520 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học phổ thông 4 Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
521 Tiếp nhận yêu cầu mua điện lưới trung áp (đối với công trình do khách hàng đầu tư) 4 Điện lực Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Chi tiết
522 Trích đo địa chính thửa đất, khu đất; Trích đo tài sản gắn liền với đất 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
523 Xác nhận giải quyết Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
524 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
525 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng 4 Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
526 Cấp, cấp lại giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý) 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
527 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
528 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 4 Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
529 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 4 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Chi tiết
530 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
531 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
532 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
533 Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
534 Cấp Giấy phép hoạt động Dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
535 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
536 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
537 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 4 Lưu thông hàng hóa trong nước UBND quận huyện Chi tiết
538 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 4 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Chi tiết
539 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
540 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương) 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
541 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) 4 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
542 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
543 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
544 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
545 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 4 Khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
546 Cấp lại Giấy phép hoạt động in 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
547 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
548 Cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
549 Cấp sửa đổi phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 4 An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
550 Cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

25889765