Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
551 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩmnông, lâm, thủy sản (trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn) 4 Nông nghiệp Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng Chi tiết
552 Thủ tục chứng thực chữ ký (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)(UBND quận/huyện) 4 Chứng thực UBND quận huyện Chi tiết
553 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản thừa kế mà di sản là động sản 4 Chứng thực UBND quận huyện Chi tiết
554 Thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài 4 Lữ hành sở Du lịch Chi tiết
555 Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng (đối với công trình cấp III, cấp IV khác nhà ở riêng lẻ) 4 Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
556 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh 4 Xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
557 Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ cho gia đình tự quy tập xây mộ liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc hoặc nghĩa trang liệt sĩ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
558 Thủ tục xác nhận hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
559 Xác nhận giải quyết Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
560 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
561 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ tự nhiên 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
562 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón 4 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
563 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
564 Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (cấp tỉnh) 4 Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
565 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
566 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
567 Cấp giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
568 Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
569 Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
570 Cấp giấy phép sử dụng hành lang bảo vệ luồng 3 Lĩnh vực Quản lý hạ tầng giao thông Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Đà Nẵng Chi tiết
571 Cấp giấy phép thi công lắp đặt bảng quảng cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông vận tải Chi tiết
572 Cấp Giấy phép thi công lắp đặt cấp nước cho các hộ dân (Sở GTVT) 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông vận tải Chi tiết
573 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
574 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
575 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 3 Công nghiệp nặng Sở Công Thương Chi tiết
576 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 4 Lưu thông hàng hóa trong nước UBND quận huyện Chi tiết
577 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
578 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
579 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 4 Lưu thông hàng hóa trong nước UBND quận huyện Chi tiết
580 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 4 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Chi tiết
581 Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
582 Cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
583 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
584 Cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
585 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
586 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 4 Lưu thông hàng hóa trong nước UBND quận huyện Chi tiết
587 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
588 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
589 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
590 Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (cấp tỉnh) 4 Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
591 Cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
592 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng 4 Khoa học, công nghệ Sở Công Thương Chi tiết
593 Chấp thuận cho cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Đà Nẵng phát hành thông cáo báo chí mà không tổ chức họp báo 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
594 Chấp thuận cho cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
595 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
596 Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
597 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
598 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
599 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
600 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ 4 Quản lý Quỹ Sở Nội vụ Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20994587