Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
601 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
602 Cử đi bồi dưỡng, tập huấn ở nước ngoài (Thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố) 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
603 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường xã Chi tiết
604 Đăng ký chấm dứt việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
605 Đăng ký chấp thuận giải thể hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
606 Đăng ký cho phép hội ở phường, xã tổ chức đại hội (đại hội nhiệm kỳ) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
607 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động 4 Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
608 Đăng ký công trình khai thác nước dưới đất 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
609 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 4 Luật sư Sở Tư pháp Chi tiết
610 Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
611 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản 4 Đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
612 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường xã Chi tiết
613 Đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế, đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
614 Đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế, đăng ký kinh doanh bán lẻ thuốc lá 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
615 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 4 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
616 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
617 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương 4 Quản lý Cạnh tranh Sở Công Thương Chi tiết
618 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 4 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
619 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
620 Đăng ký việc nuôi con nuôi 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
621 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
622 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
623 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực (cơ sở phân phối thuốc theo Thông tư 03/2018/TT-BYT) 3 Dược Sở Y tế Chi tiết
624 Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
625 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
626 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương 4 Đầu tư tại Việt Nam Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
627 Đổi Giấy phép lái xe do Ngành Giao thông vận tải cấp 4 Đào tạo và sát hạch Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
628 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). 4 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
629 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
630 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
631 Gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
632 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 4 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
633 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 4 Khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
634 Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý 4 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
635 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
636 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
637 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu 4 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
638 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND thành phố quản lý 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
639 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
640 Quỹ tự giải thể 4 Quản lý Quỹ Sở Nội vụ Chi tiết
641 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
642 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
643 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh 4 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Công Thương Chi tiết
644 Thẩm định hồ sơ cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng cho cơ quan báo chí thành phố Đà Nẵng, các cơ sở tôn giáo tại thành phố Đà Nẵng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
645 Thành lập hội 4 Quản lý hội Sở Nội Vụ Chi tiết
646 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
647 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 4 Luật sư Sở Tư pháp Chi tiết
648 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
649 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường xã Chi tiết
650 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20991460