Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
701 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
702 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
703 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C 4 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
704 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương) 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
705 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
706 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
707 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động 4 Thương mại quốc tế Bộ Công Thương và Sở Công Thương. Chi tiết
708 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
709 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
710 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) 3 Công nghiệp tiêu dùng Sở Công Thương Chi tiết
711 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
712 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
713 Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước 4 Quốc tịch Sở Tư pháp Chi tiết
714 Cấp giấy xác nhận khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 4 An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
715 Cấp lại/cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II 4 Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
716 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 4 Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Chi tiết
717 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 3 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
718 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự cố thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP (tàu cá, cảng cá, cơ sở nuôi trồng thủy sản) 3 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
719 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
720 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
721 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
722 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
723 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
724 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 3 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
725 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
726 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
727 Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
728 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ 4 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Chi tiết
729 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 4 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Chi tiết
730 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 4 Luật sư Sở Tư pháp Chi tiết
731 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 4 Đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
732 Cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 4 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
733 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
734 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 4 Lưu thông hàng hóa trong nước UBND quận huyện Chi tiết
735 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do nguyên nhân mất, rách, hỏng 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
736 Cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
737 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính Chi tiết
738 Cấp lại Giấy phép lái xe 2 Đào tạo và sát hạch Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
739 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
740 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 4 Quản lý Quỹ Sở Nội Vụ Chi tiết
741 Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 4 An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
742 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
743 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
744 Cấp lại thẻ công chứng viên 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
745 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
746 Cấp mã số công chức, viên chức 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
747 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp 4 Giám định tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết
748 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
749 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
750 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20991963