Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
751 Cấp lại thẻ công chứng viên 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
752 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
753 Cấp mã số công chức, viên chức 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
754 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp 4 Giám định tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết
755 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
756 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
757 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
758 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
759 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
760 Cấp Thẻ đấu giá viên 4 Đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
761 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm 4 Lữ hành Sở Du lịch Chi tiết
762 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật 4 Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Chi tiết
763 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương 4 Quản lý Cạnh tranh Sở Công Thương Chi tiết
764 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
765 Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
766 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
767 Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý 4 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
768 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
769 Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
770 Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
771 Cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh 4 Quản lý hội Sở Nội Vụ Chi tiết
772 Cho phép họp báo (nước ngoài) 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
773 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động. 4 Quản lý Quỹ Sở Nội Vụ Chi tiết
774 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
775 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
776 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
777 Cho ý kiến việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức là đối tượng thu hút, đối tượng Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố đến công tác tại các cơ quan, đơn vị không thuộc biên chế của UBND thành phố 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
778 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
779 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố. 4 Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thông tin Sở Y tế Chi tiết
780 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
781 Công bố lại cảng thủy nội địa 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
782 Công nhận ban vận động thành lập hội (đối với hội hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ) 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
783 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
784 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
785 Cung cấp thông tin dự án đầu tư 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
786 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư (cơ quan khác) 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết
787 Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
788 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
789 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 4 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
790 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại 4 Giám định thương mại Sở Công Thương Chi tiết
791 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 4 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
792 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân 3 Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
793 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương 4 Quản lý Cạnh tranh Sở Công Thương Chi tiết
794 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật 4 Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Chi tiết
795 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 4 Luật sư Sở Tư pháp Chi tiết
796 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 4 Đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
797 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật 4 Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Chi tiết
798 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
799 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
800 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp 4 Giám định tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20995107