Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
851 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
852 Hòa giải tranh chấp đất đai 2 Đăng ký đất đai UBND phường xã Chi tiết
853 Hợp nhất công ty luật 4 Luật sư Sở Tư pháp Chi tiết
854 Hợp nhất Văn phòng công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
855 Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu; thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá; máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản 3 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
856 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
857 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố 3 Viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
858 Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật 4 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
859 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
860 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng đối với dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc đơn vị trực thuộc Sở quản lý 4 Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
861 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến 4 Đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
862 Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
863 Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND thành phố quản lý 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
864 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật 4 Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
865 Quyết định điều chuyển tài sản công 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
866 Quy trình kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu 3 An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Sở Y tế Chi tiết
867 Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông 4 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
868 Sáp nhập công ty luật 4 Luật sư Sở Tư pháp Chi tiết
869 Sáp nhập Văn phòng công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
870 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
871 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
872 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
873 Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của báo cáo kinh tế - kỹ thuật 4 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Công Thương Chi tiết
874 Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án PPP có phần nhà nước tham gia 3 Xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
875 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 4 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết
876 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP) 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
877 Thẩm định và phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng và không có cấu phần xây dựng 3 Xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
878 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (đối với các dự án do UBND thành phố làm chủ đầu tư) 3 Xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
879 Tham gia ý kiến đối với bảng, biển, màn hình LED không nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được UBND thành phố phê duyệt 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông vận tải Chi tiết
880 Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc UBND thành phố và cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
881 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
882 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp 4 Giám định tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết
883 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
884 Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
885 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ xã hội, quỹ từ thiện 4 Quản lý Quỹ Sở Nội vụ Chi tiết
886 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh 4 Luật sư Sở Tư pháp Chi tiết
887 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên 4 Luật sư Sở Tư pháp Chi tiết
888 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 4 Đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
889 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 4 Luật sư Sở Tư pháp Chi tiết
890 Thay đổi nội dung giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 4 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
891 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 4 Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
892 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
893 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
894 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
895 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
896 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
897 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường xã Chi tiết
898 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
899 Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
900 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20995207