Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
951 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 4 Dich vụ du lịch khác Sở Du lịch Chi tiết
952 Thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
953 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
954 Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
955 Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 4 Hỗ trợ kết hôn Sở Tư pháp Chi tiết
956 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (thay đổi người đứng đầu hoặc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm) 4 Hỗ trợ kết hôn Sở Tư pháp Chi tiết
957 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở) 4 Hỗ trợ kết hôn Sở Tư pháp Chi tiết
958 Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
959 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (UBND Phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
960 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
961 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh 4 Xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
962 Thủ tục giao đất, cho thuê đất 4 Quy hoạch và xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
963 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (UBND quận/huyện) 4 Chứng thực UBND quận huyện Chi tiết
964 Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình cấp III sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách) 4 Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
965 Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
966 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
967 Thủ tục thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
968 Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Luật 54/2010/QH12 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
969 Thủ tục thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
970 Thủ tục trình cấp phép xuất nhập cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) thành phố Đà Nẵng 4 Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ Chi tiết
971 Thủ tục xác nhận hồ sơ đủ điều kiện xét duyệt và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp bằng Tổ quốc ghi công 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
972 Tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
973 Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
974 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
975 Xét chuyển chức danh nghề nghiệp cùng hạng đối với viên chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ 4 Công chức, viên chức Sở Nội Vụ Chi tiết
976 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
977 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
978 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND thành phố 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
979 Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND thành phố 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
980 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ 4 Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Sở Nội vụ Chi tiết
981 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (UBND quận/huyện) 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
982 Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ 4 Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Sở Nội vụ Chi tiết
983 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
984 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
985 Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II 4 Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
986 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
987 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 4 Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
988 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
989 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
990 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
991 Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
992 Cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
993 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
994 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 4 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
995 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
996 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn Hóa và Thể Thao Chi tiết
997 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
998 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
999 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao 4 Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1000 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards & Snooker 4 Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21772023