Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1001 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
1002 Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
1003 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 4 Công nghiệp địa phương UBND quận huyện Chi tiết
1004 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 3 Công nghiệp địa phương Sở Công Thương Chi tiết
1005 Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1006 Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp 4 Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1007 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1008 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 4 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
1009 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 4 Văn hóa UBND quận huyện Chi tiết
1010 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1011 Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 4 Lao động - tiền lương - bhxh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1012 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1013 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
1014 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1015 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1016 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa: gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
1017 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP 3 Thương mại quốc tế Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính và cơ sở bán lẻ thứ nhất. Chi tiết
1018 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế 2 Đào tạo và sát hạch Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1019 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia 4 Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1020 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1021 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 4 Quản lý Quỹ Sở Nội vụ Chi tiết
1022 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1023 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1024 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam 3 Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1025 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Chi tiết
1026 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật 3 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
1027 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP) 4 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
1028 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp 3 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
1029 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 3 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
1030 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III 4 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
1031 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 4 Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1032 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1033 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao. Chi tiết
1034 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 4 Gia đình UBND quận huyện Chi tiết
1035 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
1036 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử UBND quận huyện Chi tiết
1037 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 4 Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
1038 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1039 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 4 Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
1040 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1041 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1042 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1043 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1044 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1045 Cấp lại Giấy chứng nhận Giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) 4 Đào tạo và sát hạch Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1046 Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
1047 Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
1048 Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp 4 Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1049 Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất 4 Giám định tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết
1050 Cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 4 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20928395