Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1201 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa địa phương 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1202 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1203 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1204 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1205 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác 4 Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1206 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1207 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1208 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A 4 Quản lý trang thiết bị y tế và công trình y tế Sở Y tế Chi tiết
1209 Công nhận ban vận động thành lập hội 4 Quản lý hội Sở Nội vụ Chi tiết
1210 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1211 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1212 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 4 Thể dục thể thao UBND phường xã Chi tiết
1213 Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1214 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 4 Văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin quận. Chi tiết
1215 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 4 Văn hóa UBND huyện Chi tiết
1216 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 4 Văn hóa Liên đoàn Lao động cấp quận, huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp quận, huyện. Chi tiết
1217 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" 4 Văn hóa UBND quận Chi tiết
1218 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
1219 Đăng ký cho phép hội ở phường, xã tổ chức đại hội (đại hội bất thường) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
1220 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
1221 Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1222 Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1223 Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1224 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1225 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1226 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 4 Luật sư Sở Tư pháp Chi tiết
1227 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài 4 Luật sư Sở Tư pháp Chi tiết
1228 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1229 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia 4 Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1230 Đăng ký khi hợp tác xã chia 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
1231 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
1232 Đăng ký khi hợp tác xã tách 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
1233 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia 4 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1234 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất 4 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1235 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập 4 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1236 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách 4 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1237 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
1238 Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
1239 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (UBND quận/huyện) 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
1240 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 4 Tin học và Thống kê Sở Tài chính Chi tiết
1241 Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
1242 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 4 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1243 Đăng ký thành lập công ty cổ phần 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1244 Đăng ký thành lập công ty hợp danh 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1245 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1246 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1247 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1248 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1249 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1250 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

25894384