Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1301 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (UBND quận/huyện) 4 Gia đình UBND quận huyện Chi tiết
1302 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam 2 Đào tạo và sát hạch Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1303 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp 2 Đào tạo và sát hạch Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1304 Đổi tên quỹ 4 Quản lý Quỹ Sở Nội vụ Chi tiết
1305 Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc thành phố và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1306 Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1307 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1308 Gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II 4 Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1309 Gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1310 Gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 4 Lao động - tiền lương - bhxh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1311 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
1312 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia –Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam 4 Vận tải đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
1313 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào 4 Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1314 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1315 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1316 Gia hạn Giấy phép thi công hạ bó vỉa, gia cố, chỉnh trang vỉa hè 4 Lĩnh vực Quản lý hạ tầng giao thông Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Đà Nẵng Chi tiết
1317 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia 4 Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1318 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật 4 Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1319 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo 4 Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai . Chi tiết
1320 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1321 Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1322 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1323 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1324 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1325 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 4 Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Chi tiết
1326 Giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1327 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1328 Giải thể doanh nghiệp 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1329 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1330 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 4 Công tác thanh niên Sở Nội Vụ Chi tiết
1331 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1332 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1333 Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã 4 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1334 Hội tự giải thể 4 Quản lý hội Sở Nội vụ Chi tiết
1335 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1336 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ 4 Quản lý Quỹ Sở Nội vụ Chi tiết
1337 Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1338 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1339 Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1340 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
1341 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
1342 Kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch 4 Quản lý giá Sở Tài chính Chi tiết
1343 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1344 Kiểm dịch y tế phương tiện vận tải 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1345 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1346 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1347 Lắp đặt đồng hồ nước và cấp nước sinh hoạt nông thôn 4 Lĩnh vực khác Công ty TNHH 1 thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng Chi tiết
1348 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1349 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND thành phố 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1350 Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND thành phố 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

25894744