Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1351 Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Tổ chức cán bộ Sở Y tế Chi tiết
1352 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1353 Mua quyển hóa đơn 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1354 Mua sáng chế, sáng kiến 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1355 Nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức không qua thi để giải quyết chế độ nghỉ hưu thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
1356 Nhập quốc tịch Việt Nam 2 Quốc tịch Sở Tư pháp Chi tiết
1357 Phân loại đơn vị hành chính cấp xã 4 Chính quyền địa phương Sở Nội Vụ Chi tiết
1358 Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội (đối với hoạt động trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở LĐTBXH) 4 Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1359 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1360 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động 4 Lao động - tiền lương - bhxh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1361 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1362 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử UBND quận huyện Chi tiết
1363 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 4 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1364 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 4 Tổ chức, biên chế Sở Nội Vụ Chi tiết
1365 Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính 4 Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1366 Thẩm định hồ sơ xếp hạng doanh nghiệp đối với công ty TNHH MTV do UBND thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) 4 Lao động - tiền lương - bhxh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1367 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người 4 Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1368 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 4 Dầu khí Sở Công Thương Chi tiết
1369 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 4 Dầu khí Sở Công Thương Chi tiết
1370 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 4 Dầu khí Sở Công Thương Chi tiết
1371 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1372 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1373 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 4 Tổ chức, biên chế Sở Nội Vụ Chi tiết
1374 Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các công trình cấp III sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách) 4 Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
1375 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 4 Tổ chức, biên chế Sở Nội Vụ Chi tiết
1376 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 4 Xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1377 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1378 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới 4 Chính quyền địa phương Sở Nội Vụ Chi tiết
1379 Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài 4 Đầu tư tại Việt Nam Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1380 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 4 Công tác thanh niên Sở Nội Vụ Chi tiết
1381 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 4 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1382 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp 4 Giám định tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết
1383 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh 4 Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Chi tiết
1384 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1385 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1386 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong thành phố Đà Nẵng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1387 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Đà Nẵng sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1388 Thỏa thuận tiếp nhận cán bộ, công chức phường, xã từ tỉnh khác đến 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
1389 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước 2 Quốc tịch Sở Tư pháp Chi tiết
1390 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1391 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1392 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1393 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 4 Tôn giáo UBND quận huyện Chi tiết
1394 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1395 Thông báo lập địa điểm kinh doanh 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1396 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1397 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND quận huyện Chi tiết
1398 Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1399 Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1400 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

25890426