Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1401 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư dân cư văn hóa hàng năm 4 Văn hóa UBND quận huyện Chi tiết
1402 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú 4 Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1403 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư (Thôn/Tổ) dân phố văn hóa 4 Văn hóa UBND quận huyện Chi tiết
1404 Yêu cầu xác nhận là người gốc Việt Nam 4 Quốc tịch Sở Tư pháp Chi tiết
1405 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
1406 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
1407 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Tổ chức cán bộ Sở Y tế Chi tiết
1408 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1409 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1410 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1411 Cấp bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 4 An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1412 Cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý (VCQL) thành phố Đà Nẵng qua đường bưu điện 3 Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ Chi tiết
1413 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 4 Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
1414 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1415 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1416 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1417 Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP Đà Nẵng Chi tiết
1418 Cấp Đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Chi tiết
1419 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) 4 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1420 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
1421 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 3 Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an Đà Nẵng Chi tiết
1422 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 3 Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Đà Nẵng Chi tiết
1423 Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ 3 Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1424 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1425 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1426 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1427 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1428 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa 2 Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1429 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ 2 Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1430 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo 2 Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1431 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 3 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1432 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) 3 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1433 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại 3 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1434 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1435 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1436 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư 4 Đầu tư Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1437 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 4 Gia đình UBND quận huyện Chi tiết
1438 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1439 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 4 Chăn nuôi Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1440 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1441 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 4 Chăn nuôi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Chi tiết
1442 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1443 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1444 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1445 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp thành phố 3 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1446 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP Đà Nẵng Chi tiết
1447 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
1448 Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học (trừ những trường hợp đối tượng được quy định tại Khoản 3, Điều 2, Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH) 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1449 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 2 Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1450 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ 4 Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20929322