Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1651 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học (CĐHH) 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1652 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện 4 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết
1653 Giải quyết trợ cấp con đẻ của người bị nhiễm chất độc hoá học (CĐHH) 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1654 Giải quyết trợ cấp con đẻ của người bị nhiễm chất độc hoá học (CĐHH) 2 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1655 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1656 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1657 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần 2 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1658 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 4 Bồi thường nhà nước UBND phường xã Chi tiết
1659 Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc thành phố và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1660 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai Chi tiết
1661 Giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1662 Giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
1663 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1664 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1665 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp 2 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1666 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1667 Hỗ trợ dự án liên kết 4 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1668 Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 2 Du lịch Sở Du lịch Chi tiết
1669 Hỗ trợ kinh phí tham gia cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1670 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá 3 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
1671 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 4 Lao động - tiền lương - bhxh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1672 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 2 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1673 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1674 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước 3 Dược Sở Y tế Chi tiết
1675 Khám GĐYK đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 4 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1676 Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1677 Khám GĐYK thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1678 Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1679 Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1680 Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1681 Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1682 Khám giám định dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1683 Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1684 Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1685 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1686 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1687 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1688 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1689 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1690 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1691 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1692 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1693 Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1694 Khám giám định tổng hợp 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1695 Khen thưởng đối ngoại 4 Thi đua khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Chi tiết
1696 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP Đà Nẵng Chi tiết
1697 Kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP Đà Nẵng Chi tiết
1698 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu 4 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1699 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 4 Môi trường Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1700 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản 4 Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20928284