Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1701 Lấy ý kiến của các sở: Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh 4 Phát triển Đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
1702 Lấy ý kiến về đăng ký thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1703 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
1704 Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh) 4 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1705 Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một thành phố) 4 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1706 Mua quyển hóa đơn 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1707 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Chi tiết
1708 Ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 4 Đầu tư Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1709 Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng 4 Lâm nghiệp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Chi tiết
1710 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý 4 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1711 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý 4 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1712 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Chi tiết
1713 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên 4 Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm Chi tiết
1714 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức 4 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1715 Phục hồi danh dự (UBND quận/huyện) 4 Bồi thường nhà nước UBND quận huyện Chi tiết
1716 Phục hồi danh dự (UBND quận/huyện) 4 Bồi thường nhà nước UBND quận huyện Chi tiết
1717 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP Đà Nẵng Chi tiết
1718 Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc 4 Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Sở Nội vụ Chi tiết
1719 Quyết định bán tài sản công (Cơ sở hoạt động sự nghiệp và công trình, vật kiến trúc khác; Xe ô tô, tàu, ca nô, xuồng máy) 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1720 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1721 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1722 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1723 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1724 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1725 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1726 Quyết định tiếp nhận người vào cai nghiện, chữa trị tự nguyện tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng 4 Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1727 Quyết định tiêu huỷ tài sản công 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1728 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1729 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (tài sản công là xe ô tô, tàu, ca nô, xuồng máy; tài sản công có nguyên giá trên 02 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản) 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1730 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc 4 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1731 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1732 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1733 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
1734 Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
1735 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1736 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 4 Quy hoạch và xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1737 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
1738 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 4 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết
1739 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1740 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1741 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1742 Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu/ Hồ sơ yêu cầu/Hồ sơ mời quan tâm 3 Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1743 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác 4 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1744 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 4 Quy hoạch và xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1745 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án do do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc đơn vị trực thuộc Sở làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng 3 Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1746 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
1747 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1748 Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1749 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1750 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp thành phố 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20925435