Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1851 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh 4 Tôn giáo Sở Nội Vụ Chi tiết
1852 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1853 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1854 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1855 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (UBND Quận Huyện) 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết
1856 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện trong thành phố 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết
1857 Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở trợ giúp xã hội 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết
1858 Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) 4 Văn hóa Chi tiết
1859 Thủ tục tổ chức lại cơ quan hành chính (chi cục, ban và các tổ chức hành chính tương đương thuộc sở, ban, ngành). 4 Tổ chức, biên chế Sở Nội Vụ Chi tiết
1860 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1861 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1862 Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1863 Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1864 Thủ tục Xác nhận giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1865 Thủ tục xác nhận hồ sơ trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ cận nghèo 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1866 Thủ tục Xác nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động cá nhân 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1867 Thủ tục xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu 3 Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm Chi tiết
1868 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1869 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1870 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 4 Văn hóa cơ sở UBND phường xã Chi tiết
1871 Thủ tục Xóa đăng ký tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét 4 Thủy sản UBND quận huyện Chi tiết
1872 Tích hợp ứng dụng trên Hệ thống eGov 4 Công nghệ thông tin Chi tiết
1873 Tiếp nhận Công bố tiêu chuẩn cơ sở sản xuất giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
1874 Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1875 Tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1876 Trả lại giấy phép nhận chìm 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1877 Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1878 Trả lại khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1879 Trả lại khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
1880 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1881 Tuyển sinh học viên đào tạo bậc sau đại học theo Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng. 4 Phát triển nguồn nhân lực Sở Nội Vụ Chi tiết
1882 Xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
1883 Xác nhận danh sách thuê bao được hỗ trợ theo chương trình cấp dịch vụ viễn thông công ích  4 Bưu chính viễn thông Chi tiết
1884 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1885 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1886 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1887 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 4 Văn hóa cơ sở UBND phường xã Chi tiết
1888 Xóa đăng ký hành nghề công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1889 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước 2 Đăng ký phương tiện thủy nội địa và phương tiện vui chơi giải trí dưới nước Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1890 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2 Đăng ký phương tiện thủy nội địa và phương tiện vui chơi giải trí dưới nước Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1891 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (UBND quận/huyện) 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
1892 Ý kiến đối với cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho đài truyền thanh không dây 4 Bưu chính viễn thông Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17884957