Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
351 Thủ tục xác nhận Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 4 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
352 Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Chi tiết
353 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
354 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử UBND quận huyện Chi tiết
355 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
356 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 4 Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
357 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông. Chi tiết
358 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
359 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật 4 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
360 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
361 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận 4 Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
362 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
363 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
364 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
365 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao TP.Đà Nẵng Chi tiết
366 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
367 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
368 Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
369 Khen thưởng Cờ của UBND thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống 4 Thi đua khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Chi tiết
370 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do UBND cấp thành phố Quyết định đầu tư 4 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
371 Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
372 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
373 Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 4 Kinh doanh khí UBND quận huyện Chi tiết
374 Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
375 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
376 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
377 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
378 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng 2 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
379 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 3 An toàn thực phẩm Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
380 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
381 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
382 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
383 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 4 Khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
384 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
385 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 3 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
386 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
387 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
388 Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
389 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
390 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 3 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
391 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng 4 Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
392 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
393 Cấp mới Giấy phép lái xe 2 Đào tạo và sát hạch Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
394 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
395 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
396 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ 4 Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ Chi tiết
397 Chuyển ngạch và xếp lương do thay đổi vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ (đối với hồ sơ riêng lẻ) 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
398 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
399 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
400 Đăng ký mẫu con dấu mới 3 Đăng ký, quản lý con dấu Công an Đà Nẵng Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17884953