Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
401 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất 3 Dược Sở Y tế Chi tiết
402 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước 4 Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
403 Điều động công chức từ sở, quận, huyện này sang sở, quận, huyện khác thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
404 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (Trụ sở làm việc; Cơ sở hoạt động sự nghiệp và công trình, vật kiến trúc khác; Xe ô tô, tàu, ca nô, xuồng máy; tài sản công khác có giá trị danh mục (gói) mua sắm trên 02 tỷ đồng) 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
405 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm A do thành phố quản lý 3 Xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
406 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là trung học phổ thông loại hình công lập và tư thục 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
407 Thủ tục cấp giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
408 Thủ tục cấp phép hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự 4 Giao Thông Vận Tải UBND phường xã Chi tiết
409 Thủ tục đăng ký giám sát việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
410 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu danh mục đối với đồ chơi trẻ em, máy móc thiết bị 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
411 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh 4 Xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
412 Trình thẩm định, phê duyệt Hồ sơ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (Đối với các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư) 4 Quản lý hoạt động xây dựng và Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Giao thông vận tải Chi tiết
413 Xác nhận bảng kê lâm sản 4 Lâm nghiệp Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố Chi tiết
414 Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
415 Xét duyệt quyết toán chi phí xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính 4 Tài chính - Ngân sách Sở Tài chính Chi tiết
416 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề dược 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
417 Cấp đổi Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
418 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 4 Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
419 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp 4 Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
420 Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
421 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
422 Cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải ra vào thành phố Đà Nẵng (giờ cao điểm) 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông vận tải Chi tiết
423 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
424 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
425 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
426 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác 4 Đào tạo và sát hạch Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
427 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 3 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
428 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
429 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
430 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 4 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
431 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
432 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II 3 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
433 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
434 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
435 Đăng ký lại khai tử 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
436 Đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
437 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
438 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại 4 Giám định thương mại Sở Công Thương Chi tiết
439 Đăng ký việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
440 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
441 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
442 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
443 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 4 Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
444 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 4 Hộ tịch - Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Chi tiết
445 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 3 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
446 Thẩm định tài liệu hết giá trị (Sở Nội vụ) 4 Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Sở Nội vụ Chi tiết
447 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 4 Thẩm định thiết kế các dự án, chương trình về bưu chính viễn thông (BCVT) và công nghệ thông tin (CNTT) Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
448 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
449 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp 4 Quản lý Cạnh tranh Sở Công Thương Chi tiết
450 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17879528