Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
676 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
677 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (UBND Quận/huyện) 4 Văn hóa UBND quận huyện Chi tiết
678 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
679 Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
680 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
681 Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
682 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
683 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
684 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C 3 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
685 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương) 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
686 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
687 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
688 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động 4 Thương mại quốc tế Bộ Công Thương và Sở Công Thương. Chi tiết
689 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
690 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
691 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) 3 Công nghiệp tiêu dùng Sở Công Thương Chi tiết
692 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
693 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
694 Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước 4 Quốc tịch Sở Tư pháp Chi tiết
695 Cấp giấy xác nhận khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 4 An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
696 Cấp lại/cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II 4 Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
697 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 4 Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Chi tiết
698 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự cố thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP (tàu cá, cảng cá, cơ sở nuôi trồng thủy sản) 3 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
699 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
700 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
701 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
702 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
703 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
704 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 3 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
705 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
706 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
707 Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
708 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ 4 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Chi tiết
709 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 4 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Chi tiết
710 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
711 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
712 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 4 Lưu thông hàng hóa trong nước UBND quận huyện Chi tiết
713 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do nguyên nhân mất, rách, hỏng 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
714 Cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
715 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính Chi tiết
716 Cấp lại Giấy phép lái xe 2 Đào tạo và sát hạch Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
717 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
718 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 4 Quản lý Quỹ Sở Nội Vụ Chi tiết
719 Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 4 An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
720 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
721 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
722 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
723 Cấp mã số công chức, viên chức 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
724 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
725 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
726 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
727 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
728 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
729 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
730 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm 4 Lữ hành Sở Du lịch Chi tiết
731 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật 3 Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Chi tiết
732 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương 4 Quản lý Cạnh tranh Sở Công Thương Chi tiết
733 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
734 Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
735 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
736 Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
737 Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
738 Cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh 4 Quản lý hội Sở Nội Vụ Chi tiết
739 Cho phép họp báo (nước ngoài) 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
740 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động. 4 Quản lý Quỹ Sở Nội Vụ Chi tiết
741 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
742 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
743 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
744 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
745 Cho ý kiến việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức là đối tượng thu hút, đối tượng Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố đến công tác tại các cơ quan, đơn vị không thuộc biên chế của UBND thành phố 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
746 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố. 4 Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thông tin Sở Y tế Chi tiết
747 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
748 Công bố lại cảng thủy nội địa 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
749 Công nhận ban vận động thành lập hội (đối với hội hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ) 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
750 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17885852