Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
751 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
752 Cử đi bồi dưỡng, tập huấn ở nước ngoài (Thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố) 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
753 Cung cấp thông tin dự án đầu tư 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
754 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư (cơ quan khác) 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết
755 Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
756 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 4 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
757 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại 4 Giám định thương mại Sở Công Thương Chi tiết
758 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 4 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
759 Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
760 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương 4 Quản lý Cạnh tranh Sở Công Thương Chi tiết
761 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật 3 Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Chi tiết
762 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản 4 Đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
763 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
764 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
765 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật 4 Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Chi tiết
766 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
767 Đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế, cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đăng ký sản xuất rượu thủ công 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
768 Đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế, đăng ký lần đầu kinh doanh trò chơi điện tử công cộng 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
769 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 4 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
770 Đăng ký khai tử lưu động 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
771 Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
772 Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu 4 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
773 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi 4 Hộ tịch - Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Chi tiết
774 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
775 Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
776 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
777 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
778 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường xã Chi tiết
779 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
780 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 4 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
781 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
782 Đăng ký thành lập hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
783 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường xã Chi tiết
784 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (UBND quận/huyện) 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
785 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 3 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
786 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
787 Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
788 Đề nghị bổ nhiệm công chứng viên 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
789 Đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
790 Đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
791 Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
792 Đề nghị chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc và đấu nối hạ tầng kỹ thuật 4 Quy hoạch và xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
793 Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
794 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
795 Đề nghị miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
796 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường xã Chi tiết
797 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
798 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
799 Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương (Sở Nội vụ) 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
800 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
801 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
802 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
803 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
804 Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ; loại hình của cơ sở bán lẻ (Trừ trường hợp thay đổi loại hình cơ sở bán lẻ thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini); điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
805 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
806 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
807 Đổi tên hội 4 Quản lý hội Sở Nội vụ Chi tiết
808 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
809 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người chính sách như thương binh 2 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
810 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
811 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
812 Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý 4 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
813 Giải thể trường Trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
814 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
815 Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu; thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá; máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản 3 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
816 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
817 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
818 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng đối với dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc đơn vị trực thuộc Sở quản lý 4 Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
819 Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
820 Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND thành phố quản lý 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
821 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật 4 Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
822 Quyết định điều chuyển tài sản công 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
823 Quy trình kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu 3 An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Sở Y tế Chi tiết
824 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
825 Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông 4 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17881995