Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
901 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
902 Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
903 Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
904 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện 4 Tôn giáo UBND quận huyện Chi tiết
905 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
906 Thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
907 Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017NĐ-CP 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
908 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường xã Chi tiết
909 Thông báo về người bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
910 Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
911 Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
912 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường xã Chi tiết
913 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 3 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
914 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể 4 Lữ hành Sở Du lịch Chi tiết
915 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
916 Thủ tục Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động Dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
917 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 4 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
918 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động liên quan đến phạm vi bảo vệ công trình đê kè 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
919 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình (đối với công trình cấp III, cấp IV) 4 Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
920 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
921 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
922 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
923 Thủ tục cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại (trường hợp ủy quyền cho UBND phường, xã) 4 Giao Thông Vận Tải UBND phường xã Chi tiết
924 Thủ tục cấp phép xử lý các sự cố đột xuất về mặt kỹ thuật của các công trình ngầm như: thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước, cấp điện, cấp ga và các công trình liên quan khác 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
925 Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam. 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
926 Thủ tục chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
927 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (UBND quận/huyện) 4 Chứng thực UBND quận huyện Chi tiết
928 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 4 Dich vụ du lịch khác Sở Du lịch Chi tiết
929 Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
930 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
931 Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
932 Thủ tục đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
933 Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
934 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (UBND Phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
935 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
936 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh 4 Xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
937 Thủ tục giao đất, cho thuê đất 4 Quy hoạch và xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
938 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
939 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (UBND quận/huyện) 4 Chứng thực UBND quận huyện Chi tiết
940 Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình cấp III sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách) 4 Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
941 Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
942 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
943 Thủ tục thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
944 Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Luật 54/2010/QH12 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
945 Thủ tục thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
946 Thủ tục trình cấp phép xuất nhập cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) thành phố Đà Nẵng 4 Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ Chi tiết
947 Thủ tục xác nhận hồ sơ đủ điều kiện xét duyệt và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp bằng Tổ quốc ghi công 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
948 Tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
949 Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
950 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
951 Xét chuyển chức danh nghề nghiệp cùng hạng đối với viên chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ 4 Công chức, viên chức Sở Nội Vụ Chi tiết
952 Xóa đăng ký tàu cá 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
953 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
954 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
955 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND thành phố 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
956 Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND thành phố 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
957 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ 4 Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Sở Nội vụ Chi tiết
958 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (UBND quận/huyện) 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
959 Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ 4 Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Sở Nội vụ Chi tiết
960 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
961 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) 3 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
962 Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II 4 Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
963 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
964 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 4 Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
965 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
966 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
967 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
968 Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
969 Cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
970 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
971 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 3 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
972 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
973 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn Hóa và Thể Thao Chi tiết
974 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
975 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20992404