Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1051 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1052 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1053 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1054 Cấp lại Giấy chứng nhận Giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) 4 Đào tạo và sát hạch Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1055 Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
1056 Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
1057 Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp 4 Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1058 Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất 4 Giám định tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết
1059 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
1060 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1061 Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1062 Cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 4 Lao động - tiền lương - bhxh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1063 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
1064 Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 4 Lữ hành Sở Du lịch Chi tiết
1065 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng 4 Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1066 Cấp lại giấy phép nhận chìm 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1067 Cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1068 Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1069 Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1070 Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP Đà Nẵng Chi tiết
1071 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam 3 Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1072 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 4 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
1073 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT 4 Mỹ phẩm Sở Y tế Chi tiết
1074 Cấp lại thẻ an toàn điện 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
1075 Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý 4 Trợ giúp pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Chi tiết
1076 Cấp lại Thẻ đấu giá viên 4 Đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
1077 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật 4 Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Chi tiết
1078 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1079 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1080 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1081 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1082 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1083 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1084 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) 4 Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết
1085 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) 4 Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết
1086 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
1087 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1088 Cấp thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1089 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
1090 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
1091 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1092 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1093 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 3 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1094 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài 4 Lữ hành Sở Du lịch Chi tiết
1095 Chấm dứt hoạt động văn phòng giám định tư pháp (trường hợp tự chấm dứt hoạt động) 4 Giám định tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết
1096 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1097 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1098 Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội 4 Quản lý hội Sở Nội vụ Chi tiết
1099 Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (cấp tỉnh) 4 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1100 Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh 4 Bảo vệ, bảo vệ chăm sóc trẻ em - BĐG Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1101 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1102 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1103 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu) 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1104 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1105 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1106 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1107 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1108 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1109 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 và Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
1110 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 4 Chứng thực Phòng Tư pháp Chi tiết
1111 Chứng thực di chúc 3 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
1112 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1113 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1114 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1115 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1116 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp 4 Giám định tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết
1117 Chuyển nhượng dự án đầu tư 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1118 Chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1119 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1120 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư 4 Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Chi tiết
1121 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư 4 Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Chi tiết
1122 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
1123 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm 3 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1124 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1125 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế 4 Quản lý trang thiết bị y tế và công trình y tế Sở Y tế Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20992584