Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1201 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1202 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 4 Tôn giáo UBND quận huyện Chi tiết
1203 Đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1204 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1205 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 4 Tôn giáo UBND quận huyện Chi tiết
1206 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1207 Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh 4 Phát triển Đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
1208 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 4 Đầu tư Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1209 Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C 3 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
1210 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư; Uỷ ban nhân dân thành phố Chi tiết
1211 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
1212 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin 4 Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
1213 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D 4 Quản lý trang thiết bị y tế và công trình y tế Sở Y tế Chi tiết
1214 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế 4 Quản lý trang thiết bị y tế và công trình y tế Sở Y tế Chi tiết
1215 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (UBND quận/huyện) 4 Gia đình UBND quận huyện Chi tiết
1216 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam 2 Đào tạo và sát hạch Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1217 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp 2 Đào tạo và sát hạch Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1218 Đổi tên quỹ 4 Quản lý Quỹ Sở Nội vụ Chi tiết
1219 Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc thành phố và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1220 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 4 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
1221 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1222 Gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II 4 Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1223 Gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1224 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử UBND quận huyện Chi tiết
1225 Gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 4 Lao động - tiền lương - bhxh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1226 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
1227 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia –Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam 4 Vận tải đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
1228 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào 4 Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1229 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1230 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1231 Gia hạn Giấy phép thi công hạ bó vỉa, gia cố, chỉnh trang vỉa hè 3 Lĩnh vực Quản lý hạ tầng giao thông Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Đà Nẵng Chi tiết
1232 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia 4 Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1233 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật 4 Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1234 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo 4 Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai . Chi tiết
1235 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1236 Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1237 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1238 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1239 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1240 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 4 Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Chi tiết
1241 Giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1242 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1243 Giải thể doanh nghiệp 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1244 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1245 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 4 Công tác thanh niên Sở Nội Vụ Chi tiết
1246 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1247 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1248 Giải thể trường Tiểu học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trường tiểu học) 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1249 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1250 Giải thể tự nguyện hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
1251 Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã 3 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1252 Hội tự giải thể 4 Quản lý hội Sở Nội vụ Chi tiết
1253 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1254 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ 4 Quản lý Quỹ Sở Nội vụ Chi tiết
1255 Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1256 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng 2 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1257 Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1258 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
1259 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện 4 Điện Sở Công Thương Chi tiết
1260 Kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch 4 Quản lý giá Sở Tài chính Chi tiết
1261 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 4 Xuất Bản UBND quận huyện Chi tiết
1262 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1263 Kiểm dịch y tế phương tiện vận tải 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1264 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1265 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1266 Lắp đặt đồng hồ nước và cấp nước sinh hoạt nông thôn 3 Lĩnh vực khác Công ty TNHH 1 thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng Chi tiết
1267 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1268 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND thành phố 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1269 Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND thành phố 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1270 Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Tổ chức cán bộ Sở Y tế Chi tiết
1271 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1272 Mua sáng chế, sáng kiến 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1273 Nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức không qua thi để giải quyết chế độ nghỉ hưu thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
1274 Nhập quốc tịch Việt Nam 2 Quốc tịch Sở Tư pháp Chi tiết
1275 Phân loại đơn vị hành chính cấp xã 4 Chính quyền địa phương Sở Nội Vụ Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20992798