Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1276 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1277 Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1278 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử UBND quận huyện Chi tiết
1279 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 3 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1280 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 4 Tổ chức, biên chế Sở Nội Vụ Chi tiết
1281 Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính 4 Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1282 Thẩm định hồ sơ xếp hạng doanh nghiệp đối với công ty TNHH MTV do UBND thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) 4 Lao động - tiền lương - bhxh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1283 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người 4 Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1284 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 4 Dầu khí Sở Công Thương Chi tiết
1285 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 4 Dầu khí Sở Công Thương Chi tiết
1286 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 4 Dầu khí Sở Công Thương Chi tiết
1287 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1288 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 4 Tổ chức, biên chế Sở Nội Vụ Chi tiết
1289 Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các công trình cấp III sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách) 4 Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
1290 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 4 Tổ chức, biên chế Sở Nội Vụ Chi tiết
1291 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (đối với các dự án do UBND thành phố làm chủ đầu tư) 4 Xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1292 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP Đà Nẵng Chi tiết
1293 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường UBND phường xã Chi tiết
1294 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1295 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới 4 Chính quyền địa phương Sở Nội Vụ Chi tiết
1296 Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài 4 Đầu tư tại Việt Nam Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1297 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 4 Công tác thanh niên Sở Nội Vụ Chi tiết
1298 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1299 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1300 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp 4 Giám định tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết
1301 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp 4 Giám định tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết
1302 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh 4 Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Chi tiết
1303 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1304 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1305 Thay đổi nội dung giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 4 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
1306 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong thành phố Đà Nẵng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1307 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Đà Nẵng sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1308 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 4 Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
1309 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 4 Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
1310 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên 4 Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
1311 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 4 Xuất Bản UBND quận huyện Chi tiết
1312 Thỏa thuận tiếp nhận cán bộ, công chức phường, xã từ tỉnh khác đến 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
1313 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước 2 Quốc tịch Sở Tư pháp Chi tiết
1314 Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1315 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1316 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1317 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1318 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 4 Tôn giáo UBND quận huyện Chi tiết
1319 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1320 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1321 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1322 Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1323 Thông báo tạm ngừng kinh doanh 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1324 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1325 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã 3 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1326 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1327 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1328 Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1329 Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1330 Thông báo tổ chức lễ hội 4 Văn hóa UBND quận huyện Chi tiết
1331 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 4 Tôn giáo UBND quận huyện Chi tiết
1332 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1333 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
1334 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã 3 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1335 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1336 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 2 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1337 Thực hiện giám định theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng 3 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1338 Thực hiện giám định theo yêu cầu của người yêu cầu giám định 3 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1339 Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 4 Lao động - tiền lương - bhxh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1340 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản 4 Lữ hành Sở Du lịch Chi tiết
1341 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 4 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Chi tiết
1342 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật 4 Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Chi tiết
1343 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1344 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt (trường hợp ủy quyền cho UBND phường, xã) 4 Giao Thông Vận Tải UBND phường xã Chi tiết
1345 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền (trường hợp ủy quyền cho UBND phường, xã) 4 Giao Thông Vận Tải UBND phường xã Chi tiết
1346 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) 4 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
1347 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng cơ sở đủ điều kiện ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực, nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP) 4 Nông nghiệp Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng Chi tiết
1348 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét 4 Thủy sản UBND quận huyện Chi tiết
1349 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
1350 Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (do bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được) 4 Hỗ trợ kết hôn Sở Tư pháp Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20989230