Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1351 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
1352 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã 4 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1353 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1354 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 2 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1355 Thực hiện giám định theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng 3 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1356 Thực hiện giám định theo yêu cầu của người yêu cầu giám định 3 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1357 Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 4 Lao động - tiền lương - bhxh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1358 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản 4 Lữ hành Sở Du lịch Chi tiết
1359 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 4 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Chi tiết
1360 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật 4 Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Chi tiết
1361 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1362 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán, mua bán, tặng cho có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét 4 Thủy sản UBND quận huyện Chi tiết
1363 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt (trường hợp ủy quyền cho UBND phường, xã) 4 Giao Thông Vận Tải UBND phường xã Chi tiết
1364 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền (trường hợp ủy quyền cho UBND phường, xã) 4 Giao Thông Vận Tải UBND phường xã Chi tiết
1365 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) 4 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
1366 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng cơ sở đủ điều kiện ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực, nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP) 4 Nông nghiệp Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng Chi tiết
1367 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét 4 Thủy sản UBND quận huyện Chi tiết
1368 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện 4 Lữ hành Sở Du lịch Chi tiết
1369 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy 4 Lữ hành Sở Du lịch Chi tiết
1370 Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh 4 Quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện Sở Nội vụ Chi tiết
1371 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
1372 Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1373 Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 3 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
1374 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 3 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
1375 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 4 Dich vụ du lịch khác Sở Du lịch Chi tiết
1376 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 4 Dich vụ du lịch khác Sở Du lịch Chi tiết
1377 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 4 Dich vụ du lịch khác Sở Du lịch Chi tiết
1378 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh 4 Lữ hành Sở Du lịch Chi tiết
1379 Thủ tục cử đi đào tạo bác sĩ (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ) 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
1380 Thủ tục đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1381 Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài 4 Lữ hành Sở Du lịch Chi tiết
1382 Thủ tục giải quyết chế độ cho gia đình tự quy tập xây mộ liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc hoặc nghĩa trang liệt sĩ 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1383 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1384 Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1385 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1386 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1387 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1388 Thủ tục giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1389 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1390 Thủ tục hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1391 Thủ tục thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (UBND quận/huyện) 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
1392 Thủ tục Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng đối với dự án đầu tư có vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc dự án đầu tư sử dụng vốn khác (UBND cấp quận/huyện) 4 Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
1393 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
1394 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
1395 Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
1396 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
1397 Thủ tục tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố) 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1398 Thủ tục trình cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng (thẻ ABTC) (trường hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức) 4 Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ Chi tiết
1399 Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
1400 Thủ tục xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1401 Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1402 Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước 2 Quốc tịch Sở Tư pháp Chi tiết
1403 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1404 Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước (tài sản chuyển giao không xác định cụ thể cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiếp nhận, quản lý, sử dụng) 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1405 Xác nhận giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1406 Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1407 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh 4 Công tác thanh niên Sở Nội Vụ Chi tiết
1408 Xếp lương, nâng bậc lương người quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
1409 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư dân cư văn hóa hàng năm 4 Văn hóa UBND quận huyện Chi tiết
1410 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú 4 Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
1411 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư (Thôn/Tổ) dân phố văn hóa 4 Văn hóa UBND quận huyện Chi tiết
1412 Yêu cầu xác nhận là người gốc Việt Nam 4 Quốc tịch Sở Tư pháp Chi tiết
1413 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
1414 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
1415 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Tổ chức cán bộ Sở Y tế Chi tiết
1416 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1417 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1418 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1419 Cấp bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 4 An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1420 Cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý (VCQL) thành phố Đà Nẵng qua đường bưu điện 3 Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ Chi tiết
1421 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 4 Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
1422 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1423 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1424 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1425 Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP Đà Nẵng Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21720942