Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1426 Cấp Đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Chi tiết
1427 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) 4 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1428 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
1429 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 3 Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an Đà Nẵng Chi tiết
1430 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 3 Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Đà Nẵng Chi tiết
1431 Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ 4 Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1432 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1433 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1434 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1435 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1436 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa 2 Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1437 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ 2 Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1438 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo 2 Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1439 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 4 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1440 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) 4 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1441 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại 4 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1442 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1443 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1444 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư 4 Đầu tư Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1445 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 4 Gia đình UBND quận huyện Chi tiết
1446 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1447 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 4 Chăn nuôi Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1448 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1449 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 4 Chăn nuôi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Chi tiết
1450 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1451 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1452 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1453 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp thành phố 4 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1454 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP Đà Nẵng Chi tiết
1455 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
1456 Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học (trừ những trường hợp đối tượng được quy định tại Khoản 3, Điều 2, Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH) 2 Giám định y khoa Sở Y tế Chi tiết
1457 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 2 Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1458 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ 4 Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1459 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 4 Lưu thông hàng hóa trong nước UBND quận huyện Chi tiết
1460 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1461 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1462 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1463 Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1464 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
1465 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
1466 Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1467 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1468 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 4 Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1469 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện 4 Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1470 Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1471 Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1472 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 3 Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Đà Nẵng Chi tiết
1473 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 3 Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Đà Nẵng Chi tiết
1474 Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP Đà Nẵng Chi tiết
1475 Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1476 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân 4 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1477 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y 4 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1478 Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chip điện tử) cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý (VCQL) thành phố Đà Nẵng qua đường bưu điện 3 Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ Chi tiết
1479 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) 4 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1480 Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP Đà Nẵng Chi tiết
1481 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 4 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1482 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận 4 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1483 cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương 4 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
1484 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP 4 Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
1485 Cấp lại Giấy Chứng Nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 4 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1486 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2 Đăng ký phương tiện thủy nội địa và phương tiện vui chơi giải trí dưới nước Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1487 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước 2 Đăng ký phương tiện thủy nội địa và phương tiện vui chơi giải trí dưới nước Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chi tiết
1488 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 4 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1489 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 4 Chăn nuôi Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1490 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 4 Kinh doanh khí UBND quận huyện Chi tiết
1491 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
1492 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 4 Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
1493 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 4 Mỹ phẩm Sở Y tế Chi tiết
1494 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 4 Chăn nuôi Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
1495 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1496 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1497 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1498 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
1499 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 3 Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an Đà Nẵng Chi tiết
1500 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21717015