Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1726 Quyết định tiếp nhận người vào cai nghiện, chữa trị tự nguyện tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng 4 Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1727 Quyết định tiêu huỷ tài sản công 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1728 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1729 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (tài sản công là xe ô tô, tàu, ca nô, xuồng máy; tài sản công có nguyên giá trên 02 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản) 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1730 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc 4 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1731 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1732 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1733 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
1734 Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
1735 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1736 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 4 Quy hoạch và xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1737 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
1738 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 4 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết
1739 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1740 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1741 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND thành phố 4 Thủy lợi Chi cục Thủy lợi Chi tiết
1742 Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu/ Hồ sơ yêu cầu/Hồ sơ mời quan tâm 3 Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1743 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác 4 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1744 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 4 Quy hoạch và xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1745 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án do do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc đơn vị trực thuộc Sở làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng 3 Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
1746 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
1747 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1748 Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1749 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1750 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp thành phố 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1751 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 3 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
1752 Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1753 Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định 4 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1754 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1755 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1756 Thỏa thuận điều động cán bộ, công chức phường, xã thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực của thành phố, học viên Đề án Tạo nguồn cán bộ cho chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND phường, xã (Đề án 89) ra ngoài thành phố 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
1757 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
1758 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 2 Thư viện UBND quận huyện Chi tiết
1759 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND quận huyện Chi tiết
1760 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
1761 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 2 Thư viện UBND quận huyện Chi tiết
1762 Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 2 Thư viện UBND quận huyện Chi tiết
1763 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
1764 Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
1765 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
1766 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 4 Văn hóa cơ sở UBND phường xã Chi tiết
1767 Thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài 4 Đầu tư Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1768 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Đà Nẵng 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
1769 Thu hồi khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1770 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1771 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (UBND quận/huyện) 4 Chứng thực UBND quận huyện Chi tiết
1772 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc (UBND Quận Huyện) 4 Chứng thực UBND quận huyện Chi tiết
1773 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 4 Gia đình UBND quận huyện Chi tiết
1774 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán, mua bán, tặng cho có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét 4 Thủy sản UBND quận huyện Chi tiết
1775 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt (UBND quận/huyện) 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
1776 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
1777 Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý (VCQL) thành phố Đà Nẵng 3 Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ Chi tiết
1778 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) 4 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
1779 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 4 Gia đình UBND quận huyện Chi tiết
1780 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 4 Lao động Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1781 Thủ tục cấp lại Thẻ Thừa phát lại 4 Thừa phát lại Sở Tư pháp Chi tiết
1782 Thủ tục cấp mới Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1783 Thủ tục cấp mới thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1784 Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài. 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
1785 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 3 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
1786 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 3 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
1787 Thủ tục chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại 4 Thừa phát lại Sở Tư pháp Chi tiết
1788 Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại 4 Thừa phát lại Sở Tư pháp Chi tiết
1789 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 4 Văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Chi tiết
1790 Thủ tục đăng ký công trình khai thác nước dưới đất 4 Tài nguyên nước UBND phường xã Chi tiết
1791 Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại 4 Thừa phát lại Sở Tư pháp Chi tiết
1792 Thủ tục đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại 4 Thừa phát lại Sở Tư pháp Chi tiết
1793 Thủ tục đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại 4 Thừa phát lại Sở Tư pháp Chi tiết
1794 Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại 4 Thừa phát lại Sở Tư pháp Chi tiết
1795 Thủ tục đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày 4 Lao động Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1796 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại 4 Thừa phát lại Sở Tư pháp Chi tiết
1797 Thủ tục đề nghị cấp công hàm gửi cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam đề nghị cấp thị thực nhập xuất cảnh cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý (VCQL) thành phố Đà Nẵng 3 Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ Chi tiết
1798 Thủ tục đề nghị gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý (VCQL) thành phố Đà Nẵng 3 Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ Chi tiết
1799 Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết
1800 Thủ tục đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng) 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20926660