Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1801 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1802 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1803 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1804 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1805 Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1806 Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1807 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1808 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (UBND Quận huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1809 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1810 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1811 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1812 Thủ tục giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ (UBND Quận Huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1813 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1814 Thủ tục giải quyết hồ sơ chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1815 Thủ tục giải quyết hồ sơ chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1816 Thủ tục giải quyết hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1817 Thủ tục giải quyết hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1818 Thủ tục Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết
1819 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1820 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1821 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1822 Thủ tục giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất của đối tượng chính sách 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1823 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1824 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1825 Thủ tục giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1826 Thủ tục giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1827 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần (UBND Quận Huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1828 Thủ tục giải thể cơ quan hành chính (chi cục, ban và các tổ chức hành chính tương đương thuộc sở, ban, ngành). 4 Tổ chức, biên chế Sở Nội Vụ Chi tiết
1829 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1830 Thủ tục hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết
1831 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của sở công thương, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc bộ xây dựng và bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 3 Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Công Thương Chi tiết
1832 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình xây dựng vào sử dụng đối với các công trình cấp III, IV 4 Quy hoạch và xây dựng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
1833 Thủ tục Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ hợp quy đối với lắp đặt và sử dụng thang máy điện, thang cuốn, băng tải chở người tại các công trình xây dựng trên địa bàn 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1834 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1835 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân (UBND Quận Huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1836 Thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ 3 Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm Chi tiết
1837 Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết
1838 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1839 Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý (VCQL) thành phố Đà Nẵng 3 Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ Chi tiết
1840 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 3 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
1841 Thủ tục thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
1842 Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở 4 Quy hoạch và xây dựng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
1843 Thủ tục Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (UBND quận/huyện) 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
1844 Thủ tục thành lập cơ quan hành chính (chi cục, ban và các tổ chức hành chính tương đương thuộc sở, ban, ngành). 4 Tổ chức, biên chế Sở Nội Vụ Chi tiết
1845 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1846 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1847 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1848 Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
1849 Thủ tục thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
1850 Thủ tục thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
1851 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh 4 Tôn giáo Sở Nội Vụ Chi tiết
1852 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1853 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1854 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1855 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (UBND Quận Huyện) 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết
1856 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện trong thành phố 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết
1857 Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở trợ giúp xã hội 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết
1858 Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) 4 Văn hóa Chi tiết
1859 Thủ tục tổ chức lại cơ quan hành chính (chi cục, ban và các tổ chức hành chính tương đương thuộc sở, ban, ngành). 4 Tổ chức, biên chế Sở Nội Vụ Chi tiết
1860 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1861 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1862 Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1863 Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1864 Thủ tục Xác nhận giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1865 Thủ tục xác nhận hồ sơ trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ cận nghèo 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1866 Thủ tục Xác nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động cá nhân 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1867 Thủ tục xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu 3 Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm Chi tiết
1868 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1869 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1870 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 4 Văn hóa cơ sở UBND phường xã Chi tiết
1871 Thủ tục Xóa đăng ký tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét 4 Thủy sản UBND quận huyện Chi tiết
1872 Tích hợp ứng dụng trên Hệ thống eGov 4 Công nghệ thông tin Chi tiết
1873 Tiếp nhận Công bố tiêu chuẩn cơ sở sản xuất giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
1874 Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1875 Tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17886050