Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
601 Đăng ký việc nuôi con nuôi 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
602 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
603 Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
604 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
605 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương 4 Đầu tư tại Việt Nam Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
606 Đổi Giấy phép lái xe do Ngành Giao thông vận tải cấp 4 Đào tạo và sát hạch Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
607 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). 4 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
608 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
609 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
610 Gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
611 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 3 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
612 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 4 Khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
613 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết
614 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
615 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
616 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu 4 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
617 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
618 Quỹ tự giải thể 4 Quản lý Quỹ Sở Nội vụ Chi tiết
619 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
620 Thẩm định hồ sơ cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng cho cơ quan báo chí thành phố Đà Nẵng, các cơ sở tôn giáo tại thành phố Đà Nẵng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
621 Thẩm định, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành nông nghiệp và PTNT 3 Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
622 Thành lập hội 4 Quản lý hội Sở Nội Vụ Chi tiết
623 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
624 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
625 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường xã Chi tiết
626 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
627 Thu hồi giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
628 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài 4 Lữ hành Sở Du lịch Chi tiết
629 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình theo tuyến trong đô thị (đối với công trình cấp III, cấp IV) 4 Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
630 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
631 Thủ tục chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu tại Bộ Ngoại giao 3 Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Sở Ngoại vụ Chi tiết
632 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện 4 Phổ biến giáo dục pháp luật UBND quận huyện Chi tiết
633 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 4 Dich vụ du lịch khác Sở Du lịch Chi tiết
634 Thủ tục cử đi đào tạo sau đại học (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ) 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
635 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (UBND quận/huyện) 4 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
636 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
637 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện 4 Phổ biến giáo dục pháp luật UBND quận huyện Chi tiết
638 Thủ tục trình khen thưởng đối ngoại đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài có những đóng góp tích cực cho thành phố Đà Nẵng 4 Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ Chi tiết
639 Thủ tục xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
640 Thủ tục xác nhận hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
641 Thủ tục xác nhận hồ sơ trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ cận nghèo 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
642 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 2 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
643 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông 4 Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
644 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
645 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ nhà ở, sửa chữa nhà ở 2 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
646 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường 4 Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Chi tiết
647 Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
648 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
649 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
650 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
651 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
652 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
653 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
654 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh 3 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
655 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
656 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
657 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
658 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
659 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã 3 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
660 Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 4 Lữ hành Sở Du lịch Chi tiết
661 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 3 Thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Chi tiết
662 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
663 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
664 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
665 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
666 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
667 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay 4 Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
668 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam 4 Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
669 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga 4 Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
670 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
671 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
672 Cấp Giấy chứng nhận Giáo viên dạy thực hành lái xe 4 Đào tạo và sát hạch Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
673 Cấp giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
674 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ 4 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Chi tiết
675 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật 3 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17880461