Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND quận huyện

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
151 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử UBND quận huyện Chi tiết
152 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
153 Giải thể trường Tiểu học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trường tiểu học) 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
154 Giải thể tự nguyện hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
155 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 4 Xuất Bản UBND quận huyện Chi tiết
156 Phục hồi danh dự (UBND quận/huyện) 4 Bồi thường nhà nước UBND quận huyện Chi tiết
157 Phục hồi danh dự (UBND quận/huyện) 4 Bồi thường nhà nước UBND quận huyện Chi tiết
158 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử UBND quận huyện Chi tiết
159 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2 Chứng thực Phòng Tư pháp Chi tiết
160 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36515731