Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND quận huyện

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
151 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 4 Giáo dục tiểu học UBND quận huyện Chi tiết
152 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 2 Chứng thực Phòng Tư pháp Chi tiết
153 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 2 Chứng thực Phòng Tư pháp. Chi tiết
154 Công nhận Ban Vận động thành lập Hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã) 4 Tổ chức phi chính phủ UBND quận huyện Chi tiết
155 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 4 Văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin quận. Chi tiết
156 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 4 Văn hóa Liên đoàn Lao động cấp quận, huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp quận, huyện. Chi tiết
157 Đăng ký chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã) 4 Tổ chức phi chính phủ UBND quận huyện Chi tiết
158 Đăng ký đổi tên hội và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) (có phạm vi hoạt động trong phường, xã) 4 Tổ chức phi chính phủ UBND quận huyện Chi tiết
159 Đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế, đăng ký lần đầu kinh doanh trò chơi điện tử công cộng 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
160 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 4 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46855044