Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND quận huyện

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
161 Thẩm định hồ sơ xếp hạng doanh nghiệp đối với công ty TNHH MTV do UBND thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) 4 Tiền lương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
162 Thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
163 Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các công trình cấp III sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách) 4 Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
164 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 4 Tôn giáo Chính phủ UBND quận huyện Chi tiết
165 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện 4 Tôn giáo Chính phủ UBND quận huyện Chi tiết
166 Thông báo tổ chức lễ hội cấp quận, huyện 4 Văn hóa UBND quận huyện Chi tiết
167 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 4 Tôn giáo Chính phủ UBND quận huyện Chi tiết
168 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 4 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Chi tiết
169 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND quận huyện Chi tiết
170 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (UBND quận/huyện) 4 Đường thủy nội địa UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60012742