Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND quận huyện

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
81 Đăng ký chấp thuận giải thể hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
82 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
83 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
84 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
85 Đăng ký thành lập hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
86 Đăng ký thành lập hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
87 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
88 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
89 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 4 Tôn giáo UBND quận huyện Chi tiết
90 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 4 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

26010491