Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND quận huyện

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
181 Phục hồi danh dự (UBND quận/huyện) 3 Bồi thường nhà nước UBND quận huyện Chi tiết
182 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 3 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
183 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 3 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
184 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 3 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND quận huyện Chi tiết
185 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 3 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
186 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ (UBND quận/huyện) 3 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
187 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (UBND quận/huyện) 3 Chứng thực UBND quận huyện Chi tiết
188 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc (UBND Quận Huyện) 3 Chứng thực UBND quận huyện Chi tiết
189 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 3 Gia đình UBND quận huyện Chi tiết
190 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến 12 mét 3 Thủy sản UBND quận huyện Chi tiết
191 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt (UBND quận/huyện) 3 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
192 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền 3 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
193 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) 3 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
194 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm của ngành Công Thương quản lý 3 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
195 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) 3 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
196 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 3 Gia đình UBND quận huyện Chi tiết
197 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến 12 mét 3 Thủy sản UBND quận huyện Chi tiết
198 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 3 Kinh doanh khí UBND quận huyện Chi tiết
199 Thủ tục cấp mới Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP (UBND quận/huyện) 3 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
200 Thủ tục cấp mới/cấp lại Giấy chứng nhận số nhà 3 Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

11157821