Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND quận huyện

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
201 Thủ tục cấp mới thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
202 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 3 Văn hóa UBND quận huyện Chi tiết
203 Thủ tục đăng ký cho phép hội ở phường, xã tổ chức đại hội (đại hội bất thường) 3 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
204 Thủ tục đăng ký cho phép hội ở phường, xã tổ chức đại hội (đại hội nhiệm kỳ) 3 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
205 Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết
206 Thủ tục đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng) 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết
207 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (UBND quận/huyện) 3 Gia đình UBND quận huyện Chi tiết
208 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (UBND quận/huyện) 3 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
209 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ (UBND quận/huyện) 3 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
210 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh (UBND quận/huyện) 3 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
211 Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP (UBND quận/huyện) 3 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
212 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (UBND quận/huyện) 3 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
213 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (UBND Quận huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
214 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng (UBND quận/huyện) 3 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
215 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
216 Thủ tục giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ (UBND Quận Huyện) 3 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
217 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng (UBND quận/huyện) 3 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
218 Thủ tục giải quyết hồ sơ chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ (UBND quận/huyện) 3 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
219 Thủ tục giải quyết hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
220 Thủ tục Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

11158639