Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND quận huyện

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
201 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
202 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
203 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
204 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
205 Công nhận khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
206 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
207 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (UBND Quận Huyện) 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
208 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (UBND quận/huyện) 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
209 Đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
210 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
211 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài (UBND quận/huyện) 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
212 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
213 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai Chi tiết
214 Giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
215 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
216 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
217 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
218 Lấy ý kiến về đăng ký thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
219 Phục hồi danh dự (UBND quận/huyện) 4 Bồi thường nhà nước UBND quận huyện Chi tiết
220 Phục hồi danh dự (UBND quận/huyện) 4 Bồi thường nhà nước UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

25892774