Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND quận huyện

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
81 Đăng ký chấp thuận giải thể hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
82 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
83 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
84 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
85 Đăng ký thành lập hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
86 Đăng ký thành lập hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
87 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
88 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
89 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 4 Tôn giáo UBND quận huyện Chi tiết
90 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 4 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
91 Thủ tục cấp mới/cấp lại Giấy chứng nhận số nhà 4 Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
92 Thủ tục chứng thực chữ ký (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)(UBND quận/huyện) 2 Chứng thực UBND quận huyện Chi tiết
93 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
94 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
95 Đăng ký cho phép hội ở phường, xã tổ chức đại hội (đại hội nhiệm kỳ) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
96 Đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế, đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
97 Đăng ký khai thác nước dưới đất 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
98 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
99 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
100 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

25894924