Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND quận huyện

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 3 Gia đình UBND quận huyện Chi tiết
102 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử UBND quận huyện Chi tiết
103 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 4 Dịch vụ thương mại UBND quận huyện Chi tiết
104 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
105 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
106 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 3 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
107 Công nhận Ban Vận động thành lập Hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
108 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 3 Văn hóa UBND quận huyện Chi tiết
109 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 3 Văn hóa UBND quận huyện Chi tiết
110 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 3 Văn hóa UBND quận huyện Chi tiết
111 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
112 Đăng ký chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) (có phạm vi hoạt động trong phường, xã) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
113 Đăng ký đổi tên hội và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) (có phạm vi hoạt động trong phường, xã) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
114 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
115 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
116 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
117 Đăng ký phê duyệt điều lệ hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
118 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (UBND quận/huyện) 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
119 Đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện 3 Văn hóa UBND quận huyện Chi tiết
120 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 4 Tôn giáo UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

11157983