Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND quận huyện

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
141 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
142 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 3 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
143 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để làm mặt bằng tập kết máy móc, thiết bị, phục vụ thi công các công trình xây dựng 3 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
144 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 3 Văn hóa UBND quận huyện Chi tiết
145 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
146 Thủ tục Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
147 Thủ tục thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (UBND quận/huyện) 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
148 Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình cấp III sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách) 3 Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
149 Thủ tục Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng đối với dự án đầu tư có vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc dự án đầu tư sử dụng vốn khác (UBND cấp quận/huyện) 4 Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
150 Thủ tục tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố) 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
151 Thủ tục xác nhận Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 4 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
152 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm 3 Văn hóa UBND quận huyện Chi tiết
153 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (UBND quận/huyện) 3 Văn hóa UBND quận huyện Chi tiết
154 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 3 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
155 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 3 Gia đình UBND quận huyện Chi tiết
156 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 3 Công nghiệp địa phương UBND quận huyện Chi tiết
157 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 3 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
158 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 3 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
159 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 3 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
160 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 3 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

11157726