Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
81 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
82 Đăng ký chấm dứt việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
83 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
84 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
85 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
86 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
87 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
88 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
89 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
90 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

47360427