Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
21 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
22 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
23 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
24 Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong và ngoài thành phố (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
25 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
26 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân (UBND phường xã) 4 Người có công UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện Chi tiết
27 Thủ tục niêm yết đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất 4 Đất đai UBND phường xã Chi tiết
28 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 3 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
29 Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
30 Thủ tục xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất khi công dân nộp hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất) 4 Đất đai UBND phường xã Chi tiết
31 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
32 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
33 Đăng ký lại kết hôn 3 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
34 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
35 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện trong thành phố (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
36 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 4 Văn hóa UBND phường xã Chi tiết
37 Thủ tục cấp mới thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
38 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
39 Đăng ký lại khai tử 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
40 Thủ tục xác nhận đối tượng hộ thoát nghèo để miễn, giảm học phí cho học sinh 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60001215