Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 4 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
102 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 4 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
103 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
104 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
105 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
106 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 4 Văn hóa UBND phường xã Chi tiết
107 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
108 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 4 Phổ biến giáo dục pháp luật UBND phường xã Chi tiết
109 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
110 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
111 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 4 Trồng trọt UBND phường xã Chi tiết
112 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật 4 Phổ biến giáo dục pháp luật UBND phường xã Chi tiết
113 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
114 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
115 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
116 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
117 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 4 Phòng, chống thiên tai UBND phường xã Chi tiết
118 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai 3 Phòng, chống thiên tai UBND phường xã Chi tiết
119 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng 4 Môi trường UBND phường xã Chi tiết
120 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) 3 Nông nghiệp UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60004301