Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
102 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 3 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
103 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 3 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
104 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 4 Thể dục thể thao UBND phường xã Chi tiết
105 Thủ tục đăng ký công trình khai thác nước dưới đất 4 Tài nguyên nước UBND phường xã Chi tiết
106 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
107 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
108 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
109 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
110 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

10770984